Administratie

Inrichten van uw administratie en boekhouding.

Het is belangrijk bij de start van uw bedrijf dat uw administratie efficiënt en overzichtelijk is ingericht. U heeft uw onderneming opgericht en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Natuurlijk gaat u direct aan de slag en de zaken kunnen beginnen. Dat is prima, maar als u de eerste opdracht binnen haalt, zorg er dan voor dat ook uw administratie startklaar is!

Hoe efficiënter de administratie des te meer levert het u op!

Het is daarom belangrijk dat u goed van start gaat. Het is belangrijk direct bij de start van uw onderneming uw administratie op een efficiënte manier in te richten. Stelt u het inrichten van uw administratie daarom ook niet uit! Heeft u eenmaal een schoenendoos vol bonnetjes, inkoopfacturen en declaraties, dan bent u onnodig veel tijd kwijt aan het ordenen van uw administratie.

Regels Belastingdienst: hoe u uw administratie moet voeren.

Uw administratie moet nu eenmaal aan bepaalde voorwaarden voldoen. Niet alleen voor uw eigen gemak en overzicht. De Belastingdienst legt u ook een aantal administratieve regels op. U kunt er op rekenen dat de Belastingdienst u na een aantal maanden een bezoek komt brengen om te controleren of u uw administratie op de juiste manier hebt ingericht. Het is dan zeker prettig als dit inderdaad ook het geval is!

Tips voor het inrichten van uw administratie

Van Engen Administratieve Dienstverlening helpt u vakkundig op weg met de inrichting van uw administratie. Aarzel niet en neem contact met mij op!

Online zelf uw administratie doen

Wanneer uw administratie vakkundig ingericht is, bied ik u ook mogelijkheid om zelf uw administratie online in te voeren. U verwerkt zelf uw financiële gegevens in het online boekhoudprogramma van Van Engen Administratieve Dienstverlening: Reeleezee. Via dit programma kan ik op afstand rechtstreeks in uw administratie meekijken wanneer er vragen ontstaan bij het verwerken van uw stukken.

Uw administratie volledig uitbesteden

Een goede administratie geeft u inzicht in uw winst en verlies positie. Daarom is het belangrijk een actuele administratie te hebben. Duidelijke overzichten, kengetallen en percentages. Van Engen Administratieve Dienstverlening is daarom de specialist voor u.

BTW aangifte

Het indienen van de omzetbelasting, beter bekend als BTW-aangifte, moet op tijd gebeuren!

Na het verwerken van uw financiële administratie door u of door mij, dien ik voor u uw aangifte omzetbelasting in.

Na het opstellen van uw aangifte omzetbelasting wordt deze aan u ter goedkeuring aangeboden. Na uw akkoord wordt de aangifte elektronisch ingediend.

Van Engen Administratieve Dienstverlening houdt bij het samenstellen van uw aangifte omzetbelasting rekening met de geldende regelgeving.

Een aantal voorbeelden van bijzonderheden binnen de omzetbelasting:

 • Besluit Uitsluiting Aftrek (BUA)
 • Privégebruik auto
 • Kleine ondernemersregeling
 • Verleggingsregeling
 • Intracommunautaire levering
 • Intracommunautaire verwerving

Jaarrekening

Niet elke onderneming is verplicht een jaarrekening op te stellen. Dat is afhankelijk van de rechtsvorm. Ook wanneer u dit niet verplicht bent, heeft u een aantal goede redenen om toch ieder jaar een jaarrekening samen te laten stellen. Uw jaarrekening levert u een belangrijke informatie op, waardoor u goede besluiten kunt nemen ten aanzien van de toekomst van uw bedrijf.

Een jaarrekening is opgebouwd uit een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting. De balans geeft aan wat uw bezittingen en schulden zijn. De winst- en verliesrekening zet uw gerealiseerde omzet en de gemaakte kosten naast elkaar. Hieruit kan u concluderen of winst is gemaakt of verlies is geleden. De toelichting vertelt u hoe de cijfers tot stand zijn gekomen.

Na afloop van het boekjaar stel ik de jaarrekening samen voor uw eenmanszaak, vennootschap onder firma, maatschap of stichting. Dit gebeurt volgens de algemeen aanvaarde richtlijnen, zoals geformuleerd in het Burgerlijk Wetboek en gepubliceerd door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Salarisadministratie

Snelle verwerking, nauwkeurig en tegen naar keuze een vast of variabel tarief. Daarbij is er flexibiliteit in zowel de methode van aanleveren als in de snelheid waarmee u uw salarisadministratie verwerkt wilt hebben. U kunt aangeven welke informatie u wilt ontvangen. Denkt u hierbij aan:

 • Salarisafrekeningen
 • Journaalposten
 • Historische overzichten
 • Betaalstaten / bestanden
 • Cumulatieve gegevens
 • Jaaropgaven

Fiscaal

Omzetbelasting

Een aantal voorbeelden van bijzonderheden binnen de omzetbelasting:

 • Besluit Uitsluiting Aftrek (BUA)
 • Privégebruik auto
 • Kleine ondernemersregeling
 • Verleggingsregeling
 • Intracommunautaire levering
 • Intracommunautaire verwerving

Loonbelasting

Bij het samenstellen van uw aangifte houd ik rekening met de geldende regelgeving. Bijzonderheden waarmee rekening gehouden wordt zijn onder andere; privé gebruik van de auto of loon in natura.

Inkomstenbelasting

Elk jaar moet u uw aangifte inkomstenbelasting indienen. Voor de ene ondernemer is dit eenvoudig, voor de ander uitgebreid. Een aangifte correct en op tijd invullen kost tijd. Ik ben u daarbij graag van dienst en verzorg dan voor u uw aangifte inkomstenbelasting inclusief de eventuele winstaangifte.

Uitstelregeling inkomstenbelasting

Administratiekantoren kunnen onmogelijk voor al hun klanten vóór 1 april de aangiften inkomstenbelasting indienen. Dat begrijpt de Belastingdienst ook. Daarom is de ‘belastingconsulenten regeling’ – ook wel uitstelregeling genoemd – in het leven geroepen. Wanneer u uw aangifte inkomstenbelasting door mij laat verzorgen wordt deze automatisch opgenomen in de uitstelregeling. Het geeft dan geen problemen, wanneer uw aangifte na 1 april door de Belastingdienst ontvangen wordt.

Na het opstellen van uw aangifte inkomstenbelasting wordt deze aan u ter goedkeuring aangeboden.

U kunt uw aangifte inzien en afdrukken om deze goed te keuren. Na uw akkoord wordt de aangifte elektronisch ingediend.

Bij het samenstellen van uw aangifte inkomstenbelasting houd ik rekening met de geldende regelgeving. Een aantal attentiepunten zijn:

 • Eigen Woning Reserve
 • Invorderingsvrijstelling
 • Reserveringsruimte voor lijfrente
 • Optimale verdeling gezamenlijke posten
 • Persoonsgebonden aftrek